top of page

Chcete darovať 2% z daní? 

Budeme Vám veľmi vďační, ak nenecháte svoje 2 % prepadnúť a venujete ich nášmu občianskemu združeniu OZ MSmedical. 

Ako použijeme vaše 2%?

pexels-blue-bird-7210356.jpg

Lepšia dostupnosť nadštandardnej liečby

Zlepšenie dostupnosti nadštandardnej aj “alternatívnej” liečby pre deti a dospelých s pohybovým znevýhodnením (canisterapia, muzikoterapia, arteterapia..).

pexels-dani-hart-3719037.jpg

Vyššia informovanosť vďaka workshopom

Zvýšenie informovanosti pacientov a ich rodín o nových liečebných technikách a postupoch formou workshopov, seminárov a praktických inštruktáží.

Public Park

Projekt Park Nozdrkovce

Na vybudovanie komunitnej záhrady v Trenčíne v časti Nozdrkovce. 

pexels-adrien-olichon-13349475.jpg

Liečivý chodník

Na konštrukciu liečivého chodníka pre tréning chôdze v areáli MS Medical.

pexels-adrien-olichon-13349472.jpg

Terapeutická záhrada

Na tvorbu terapeutickej záhrady v rámci projektu Park Nozdrkovce.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

IČO: 53506383

Názov: OZ MSmedical

Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 677/1A

PSČ: 91101

Obec: Trenčín

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0046 6622 2951

Ako poukázať 2%?

Stiahnite si prehľadný dokument ako darovať 2%

ZAMESTNANCI: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2023. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Najneskôr do 30. apríla 2023 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

FO, KTORÁ SI SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2022 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Na stránke Finančnej správy si zvoľte tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu naše údaje. Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

PRÁVNICKÁ OSOBA: Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2022 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €. Pri vypĺňaní daňového priznania bude dôležitá VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Ak ste v roku 2022 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5. Ak ste v roku 2022 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5. Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Uložte si u nás 2% na liečbu pre svoje deti

Naše ambulancie ponúkajú služby v rôznych špecializovaných oblastiach. Jednou z našich kľúčových oblastí sú služby zamerané na deti so špeciálnymi potrebamiPrichádzajú k nám malí pacienti od najskoršieho veku až po tínedžerov, ktorí čelia rôznorodým zdravotným výzvam – od miernejších fyzických obmedzení až po komplikovanejšie zdravotné stavy. 

S odhodlaním a empatiou sa snažíme byť oporou im aj ich rodinám na ich často náročnej životnej púti. Práve v rámci našej snahy o podporu sme založili občianske združenie OZ MSmedical. Jeho poslaním je ponúkať takúto pomocnú ruku a zjednodušovať náročné situácie, s ktorými sa tieto rodiny stretávajú.

Naším primárnym cieľom a víziou je zabezpečiť pre našich malých pacientov tie najlepšie možné služby, pričom im zároveň chceme umožniť finančnú flexibilitu. V tejto súvislosti ponúkame rodinám možnosť financovania ich liečby pomocou 2% z daní. 

Ak máte záujem o viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na email oz@msmedical.sk. Sme tu pre vás a vaše rodiny, aby sme spoločne prekonávali výzvy, ktoré pred nás život stavia. 

Ďakujeme za vašu podporu.

V prípade, že si nie ste istý a chcete sa poradiť, napíšte nám na oz@msmedical.sk a my vám s tým radi pomôžeme. 

bottom of page