top of page
Question _ Statement Page.png

Vlastné parkovanie vo dvore

Krátka čakacia doba na vyšetrenie k fyzioterapeutom 

Do liečby berieme prednostne akútne, pooperačné a poúrazové stavy

Náš tím

IMG_1926.heic

Fyziater

Absolventka Fakulty všeobecného lekárstva UK Praha

I. atestácia v odbore Pediatria

Nadstavbová atestácia z Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie


Je certifikovaným odborníkom v Mckenzie metóde diagnostiky a terapie

Má odbornú spôsobilosť v rehabilitačnej liečbe podľa Mojžišovej

Venuje sa myoskeletálnej medicíne a vzdelávaniu fyzioterapeutov v rámci akreditovaného programu CPČ Mobilizačné techniky

Je špecialistom na detskú rehabilitáciu v rámci Vojtovej metódy 

Venuje sa tradičnej čínskej medicíne-akupunktúre, akupresure, bankovaniu,  moxovaniu a  liečbe činskymi bylinnými liekymi

 

MUDr.Martina Sameková, Cer.MDT

Absolventka fakulty všeobecného lekárstva UPJŠ Košice

I. atestácia v odbore Pediatria

Nadstavbová atestácia v odbore Fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia

Certifikovaná odborníčka v McKenzie metóde diagnostiky a terapie

Venuje sa vývojovej kineziológii a funkčným pohybovým poruchám; Je vyškolená v manuálnej terapii, DNS metodike detí a dospelých, v metodike Bazálnej stimulácie, Prechtlovej metóde, SM systéme, Redcorde a v aplikácii kineziotapu a dynamictapu

Je certifikovaná v metodike behaviorálnej liečby obezity STOB

Inštruktorka pohybovej metódy Pilates level I.+II., MAT I.-III. Ron Fletcher

Fyziater

MUDr. Mária Hencelová, Cert.MDT

Mária Hencelová

Výkonná riaditeľka

Konateľka firmy MSmedical

 

Príprava a supervízia kľúčových projektov, tvorba obchodnej stratégie a reporting činností firmy

Koordinácia a organizácia firemných, projektových a grantových aktivít

Zodpovednosť za sociálne siete a marketing

Web support, web management a technická podpora tímu

Predsedkyňa Občianskeho Združenia MSmedical

jazmina samekova msmedical.JPG

Jazmína Sameková

Ambulancia Trenčín

Prevádzková manažérka

Dušou nášho pracoviska je prevádzková manažérka Janka 
Zabezpečuje bezproblémový chod a správu ambulancie 
Riadi a koordinuje celý tím fyzioterapeutov 
Je vaším prvým kontaktom pri telefonickom či osobnom objednávaní
 
Dostanete od nej všetky informácie ohľadne prvej návštevy, kontrol, či zmien termínov

janka kubisova prevadzkova manazerka.jpg

Janka Kubisová

Fyzioterapeutka

Absolventka fyzioterapie na VŠ sv. Alžbety v Bratislave

Jej  doménou je detská a respiračná fyzioterapia; Je krajským odborníkom na liečbu cystickej fibrózy

Špecializuje sa na liečbu porúch pohybového vývoja kojencov podľa Vojtu a liečbu skoliózy podľa Schrottovej

Vedie individuálne cvičenia SM systému

Je terapeutkou Mckenzie metódy

Garantuje certifikovanú pracovnú činnosť Mobilizačné techniky

IMG_1965_edited.jpg

Bc. Helena Prívarová

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity  v odbore Fyzioterapia

Certifikovaný terapeut McKenzie metódy

​Aktívny tréner malých hokejových nádejí

Metodiky: MDT,  Core complex a DNS využíva rehabilitácii a rekondícii športovcov

IMG_1950_edited.jpg

Mgr. Tomáš Kandráč Cert.MDT

Fyzioterapeutka

Absolventka bakalárskeho stupňa v odbore Fyzioterapia na Trenčianskej univerzite

Špecializačné štúdium na SZU v Bratislave: Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému

Terapeutka McKenzie metódy a DNS (dynamická neuromuskulárna stabilizácia) pri poruchách pohybového aparátu

EF3D954F-898A-4C71-8AB3-91A0B6F11AFC.jpeg

Bc. Miroslava Križanová 

Fyzioterapeutka

Absolventka bakalárskeho a študentka magisterského stupňa v odbore Fyzioterapia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka

Blízky vzťah k deťom získala počas trénovania malých tanečných talentov, am ju myšlienka využiť pohyb ako terapiu naviedla k štúdiu fyzioterapie;

Od začiatku štúdia sa venuje najmä detskej fyzioterapii

Zložitosť a rozmanitosť odboru ju láka stále sa vzdelávať, aby našim najmenším ponúkla tú najlepšiu starostlivosť;

Pri práci využíva metodiky na neurofyziologickom podklade, venuje sa malým bábätkám, deťom s hendikepom, ale taktiež odchylkám zdravého vývoja pohybového aparátu inak zdravých detí 

Venuje sa aj gynekologickej fyzioterapii a to pri liečbe popôrodnej diastázy

IMG_2826.JPG

Bc. Terézia Kovaľová

Masérka

Kvetka disponuje širokými znalosťami rôznych techník masáží

Na Slovensku získala certifikáty z klasickej  a relaxačnej masáže rovnako aj s certifikátom z Dornovej metódy spojenej s Breussovou masážou

​Jej špecialitou je aj kozmetická lymfodrenáž tela a tváre; Kurz reflexnej masáže získala v masérskom centre v Zurichu 

Vďaka svojím odborným zručnostiam a dlhoročnej praxi je odborníkom na svojom mieste; Masáž v jej podaní je relaxom a často aj terapiou

Kvetka.jpeg

Kvetka Šiveňová

Ambulancia Nové Mesto nad Váhom

Fyzioterapeutka a Prevádzková manažérka

Absolventka SZŠ v odbore masér, bakalársky stupeň v odbore Fyzioterapia vyštudovala na IFBLR v Piešťanoch, magisterský titul získala na TUAD v Trenčíne

Má dlhoročné skúsenosti s prácou fyzioterapeuta v Rakúsku

Špecializuje sa na gynekologickú problematiku a fyzioterapiu funkčnej neplodnosti

Venuje sa dysfunkcii panvového dna, diastáze a liečbe inkontinencie

Vedie individuálne aj skupinové cvičenia  s deťmi aj dospelými zamerané na zdravý chrbát


Je terapeutkou Mckenzie metódy a  SM systému

Riadi chod a správu ambulancie v Novom Meste nad Váhom


 

janka-školnikova-fyzioterapeut-nove mesto nad vahom gynekologicka fyzioterapia.jpg

Mgr. Jana Školníková

bottom of page