top of page

SM Systém

  • SM- systém je založený na dynamickej aktivácii svalových špirál. Tie sťahujú obvod tela, vyrovnávajú chrbticu do strednej línie a vytvárajú silu nahor, ktorá chrbticu naťahuje

  • Uvoľňujú sa blokády chrbtice, predchádza sa zvýšenému opotrebovaniu kĺbov

  • Je výborným cvičením kondície, obratnosti, koordinácie a rovnováhy

  • Dôležité správne nastavenie tela, výber cviku, použitá sila a tiež aj dĺžka a intenzita cvičenia

 

  • Cvičenie je vhodné pre všetkých, ktorí sú schopní koordinácie a presne vedených pohybov podľa inštruktáže

Objednajte sa k nám na úvodnú konzultáciu:

bottom of page