top of page

3-dňový Fyzioprogram, ktorý Vás zbaví bolesti

1.

Vstupné vyšerenie fyzioterapeutom a terapia (60min)

VSTUPNÉ VYŠETRENIE
FYZIOTERAPEUTOM

1. BLOK FYZIOTERAPIE

  • Komplexná vstupná diagnostika pohybového aparátu, zameraná na problematickú oblasť.

  • ​Úvodná liečba funkčných porúch pohybového aparátu v podobe individuálnej fyzioterapie, na základe  vstupného vyšetrenia

  • Inštruktáž domáceho cvičenia

       a správneho držania tela

       pri denných činnostiach

2.

Terapia (45min)

2. BLOK FYZIOTERAPIE

  • Kontrola správnosti domáceho cvičenia 

  • Pokračujúca liečba funkčných porúch pohybového aparátu v podobe individuálnej fyzioterapie 

3.

Terapia a odporúčania (45min)

3. BLOK FYZIOTERAPIE

  • Kontrola správnosti domáceho cvičenia 

  • Záverečná individuálna fyzioterapia

VYHODNOTENIE A INŠTRUKTÁŽ

  • Zhodnotenie priebehu terapie.

  • Doporučenia pre domáce cvičenie, správne držanie tela  a ergonómiu.

 CENA : 95€

bottom of page