top of page

Vojtova metóda

 • Už v novorodeneckom a skorom dojčenskom veku môžeme špeciálnym vyšetrením zistiť odchýlky od normy a liečbou nastaviť správny psychomotorický vývoj dieťaťa

 • Vstupným vyšetrením určíme potrebu liečby alebo len sledovania dieťaťa

 • Pri potrebe liečby zacvičíme rodičov do manažmentu domáceho cvičenia

 • Pravidelnými kontrolami sledujeme:

  • stupeň vývoja spontánnej motoriky

  • reakciu na polohové testy

  • primitívne reflexy

 • Liečba spočíva v pravidelnom nastavovaní tela dieťaťa do presne definovanej polohy a stimuláciou spúšťových bodov, ktorými sa vyvolávajú pohyby reflexného otáčania a plazenia

 

 • Používa sa do jedného roka alebo do začiatku samostatnej chôdze

 • Metódu je možné použiť aj u dospelých pacientov pri:

  • závažných úrazoch a operáciách

  • výrazne bolestivých stavoch 

  • neurologických ochoreniach

  • Post covidovom syndróme - v stavoch po Covidovej infekcii s poruchou dýchacích funkcií

Pred objednaním sa na 30 min liečbu Vojtovou metódou, je nutné aby vaše dieťatko absolvovalo "Vstupné vyšetrenie lekárom" (v prípade dospelej osoby si pacient môže vybrať absolvovať "Vstupné vyšetrenie lekárom" alebo "Fyzio vstup" - vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom).

 

Po absolvovaní vstupného vyšetrenia, si pri ONLINE OBJEDNANÍ do Trenčína vyberte možnosť "Vojtova metóda" a v Novom Meste nad Váhom "Fyzioterapia 30min" (do poznámky vek dieťaťa/pacienta). Ďakujeme!

Objednajte sa k nám do Trenčína

Objednajte sa k nám do Nového Mesta n/Váhom

bottom of page