top of page

Nové Mesto nad Váhom 

Objednávací systém je určený pre pacientov, ktorí sú na priamu platbu, t.j. hradia si celú liečbu bez nároku na jej preplatenie zdravotnou poisťovňou. 

bottom of page