top of page

Liečba pohybového systému s využitím McKenzie metódy

Updated: Dec 21, 2023

S bolesťami chrbta alebo kĺbov má skúsenosť čas od času väčšina z nás. Už v minulom storočí si Robin Mckenzie, novozélandský fyzioterapeut, všimol, že často určitá poloha alebo opakované pohyby pomáhajú pri zmierňovaní alebo odstránení bolestí. Na základe pozorovaní a neskôr rozsiahleho výskumu, vypracoval metódu Mechanickej Diagnostiky a Terapie (MDT) pohybového aparátu.
Dnes je MDT jednou z najviac vedecky skúmaných a rozvíjaných rehabilitačných metód v liečbe chrbtice, kĺbov aj mäkkých tkanív akými sú svaly a väzy. Narastajúci počet terapeutov zlepšuje jej dostupnosť pre stále väčší okruh pacientov. Bez potreby drahých alebo organizmus zaťažujúcich zobrazovacích vyšetrení ako je CT, MR je možné stanoviť diagnózu a nastaviť terapiu, ktorá spočíva prevažne v jednoduchom cvičení a úprave životosprávy.


McKenzie metóda je založená na koncepte, že ak niektoré pohyby a polohy nám obtiaže vyvolávajú, pohyb do opačného smeru alebo zotrvávanie v opačnej polohe môžu byť liečivé.


Pri návšteve certifikovaného terapeuta je prvým krokom dôsledné zisťovanie histórie obtiaží. Nasleduje komplexné vyšetrenie chrbtice a končatín. Kombinácia anamnézy a mechanického vyšetrenia určí diagnózu a “smerovú preferenciu” liečivého pohybu alebo polohy. Pacientovi je vysvetlená podstata problému, možnosti liečby a potreba zmeny režimu sedu, práce, športovania.

Okrem rýchlosti diagnostiky je výhodou aj to, že väčšina terapie sa vykonáva v domácom či pracovnom prostredí. Pacient je nezávislý na terapeutovi a má nastavený presný “semafór” ako postupovať pri určitých prejavoch bolesti. Svoj stav pravidelne s terapeutom konzultuje.


Medzinárodný Mckenzie inštitút a jeho slovenská pobočka garantuje vysokú profesionalitu certifikovaných terapeutov. Odborníci v MDT vedia v krátkej dobe určiť, či je problém naozaj mechanický alebo vyžaduje návštevu u iného špecialistu.

V priebehu rokov sa naše pracovisko stalo spoľahlivým partnerom ortopédov, traumatológov, neurológov či praktických lekárov. Radi sa na nás obracajú pracoviská neurochirurgie, aby sme pred definitívnym určením dátumu operácie ešte skúsili pacientov diagnostikovať a liečiť u nás.


Naši Mckenzie terapeuti môžu byť vašimi sprievodcami na ceste k nájdeniu príčiny obtiaží a optimálneho riešenia vašich bolestí. Je jedno, či sú vaše obtiaže akútne alebo dlhodobé. Či ste ešte vôbec neboli u lekára alebo ste už bezvýsledne prešli množstvom iných ambulancií. Sme tu pre vás, aby sme vám ponúkli svoju odbornosť v Mckenzie koncepte.

154 views0 comments

Comments


Online objednávanie v TN-blog
bottom of page