top of page

Certifikovaná Pracovná Činnosť

pre fyzioterapeutov

Ročník 2024 - 2025

TRENČÍN

Sken vyplnenej a podpísanej žiadosti posielajte spolu s kópiou diplomu na KURZY@MSMEDICAL.SK

Mobilizačné Techniky

Certifikovaná pracovná činnosť akreditovaná MZ SR
pre fyzioterapeutov s minimálne 1-ročnou zdravotníckou praxou

20

160 hodín

Rehabilitačná ambulancia
MSMEDICAL s.r.o.
Osloboditeľov 667/1A
Trenčín 91101

1400

231026_-35.jpg

A

23.-27.10.2024

Nácvik palpácie, fyziologickej a patologickej bariéry, fasciových a svalových techník

B

4.-8.12.2024

Mobilizácie drobných kĺbov až po koreňové kĺby končatín

C

22.-26.1.2025

Mobilizácia chrbtice
a spojení na panve

D

19.-23.2.2025

Opakovanie a syntéza naučených techník, klinické využitie pri bolestivých stavoch

231026_-66.jpg

Lektori

Martina Sameková msmedical lekár.heic

MUDr. Martina Sameková

IMG_1965_edited.jpg

ODBORNÝ GARANT

Bc. Helena Prívarová

ad9f7303-5863-4306-9419-3fee157b5c9b.JPG

Mgr. Janka Školníková

IMG_1950_edited.jpg

Mgr. Tomáš Kandráč

Informácie k CPČ

Náplň CPČ Mobilizačné techniky nadväzuje na teoretické poznatky z anatómie a kineziológie a postupne prechádza od výučby mäkkých techník, spojivových tkanív a kože cez vyšetrenie a ošetrenie periférnych kĺbov až k osovému systému

Priebežné testovanie praktických a teoretických znalostí

​​​​Program je ukončený záverečnou komisionálnou skúškou

Po úspešnom zložení záverečnej skúšky získa absolvent certifikát a odbornú spôsobilosť v certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky, s priradením kreditov SKF

Ku skúške môžu pristúpiť účastníci, ktorí absolvovali minimálne 154 hodín výuky, teda 19 dní

Jednotlivé časti sa dajú opakovať s 50% zľavou na účastníckom poplatku

Fotogaléria
(Časť A 2023/24)

bottom of page