top of page

Would you like to donate 2% of your tax income? 

We will be very grateful if you don't let your 2% go to waste and donate it to our civic association MSmedical. 

How will we use your 2%?

pexels-blue-bird-7210356.jpg

Better availability of above-standard treatment

Improving the availability of both standard and "alternative" treatment for children and adults with physical disabilities (canist therapy, music therapy, art therapy...).

pexels-dani-hart-3719037.jpg

Higher awareness thanks to workshops

Increasing the awareness of patients and their families about new treatment techniques and procedures in the form of workshops, seminars and practical instructions.

Public Park

Nozdrkovce Park project

To build a community garden in Trenčín in the Nozdrkovce area. 

pexels-adrien-olichon-13349475.jpg

Healing path

For the construction of a healing path for walking training in the MS Medical campus.

pexels-adrien-olichon-13349472.jpg

Therapeutic garden

For the creation of a therapeutic garden within the Park Nozdrkovce project.

Data required for remittance of 2%

ID number:53506383

Title:OZ MSmedical

Legal form:Civic association

Street:Osloboditeľov

Number:677/1A

Postal code:91101

Municipality:Trenčín

Account number: SK55 0200 0000 0046 6622 2951

How to transfer 2%?

Download an easy instruction manual on how to donate 2%

ZAMESTNANCI: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2023. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Najneskôr do 30. apríla 2023 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

FO, KTORÁ SI SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2022 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Na stránke Finančnej správy si zvoľte tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu naše údaje. Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

PRÁVNICKÁ OSOBA: Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2022 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €. Pri vypĺňaní daňového priznania bude dôležitá VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Ak ste v roku 2022 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5. Ak ste v roku 2022 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5. Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

How to transfer 2%?

Our outpatient clinics offer services in a variety of specialized areas. One of our key areas is services for children with special needs. We see young patients from the earliest ages to teenagers who face a variety of health challenges - from milder physical limitations to more complicated medical conditions. 

 

With dedication and empathy, we strive to be a support to them and their families on their often challenging life journey. It is as part of our support efforts that we have established the civil association OZ MSmedical. Its mission is to offer such a helping hand and to simplify the difficult situations these families face.

 

Our primary goal and vision is to provide the best possible services for our young patients, while at the same time allowing them financial flexibility. To that end, we offer families the opportunity to fund their treatment with 2% of their taxes

 

If you would like more information, please feel free to contact us at oz@msmedical.sk. We are here for you and your families to work together to overcome the challenges that life puts in front of us. 

Thanks for your support.

If you are not sure what to do and in need of an assistance, let us know by email at oz@msmedical.sk and we will be more than happy to help you with your questions. 

bottom of page