top of page
Kurzy
mobilizačky.png

Courses

Mobilizačné techniky

Certifikovaná pracovná činnosť akreditovaná MZ SR
pre fyzioterapeutov s minimálne 1-ročnou zdravotníckou praxou

Registration for MT 2023/2024 is open. Sign up today! 

Termíny kurz

CPČ Mobilizačné techniky majú 4 časti, každá trvá 5 dní : STREDA - NEDEĽA

20

160 hours (4x 5 days)

Rehabilitačná ambulancia
MSMEDICAL s.r.o.
Osloboditeľov 667/1A
Trenčín 91101

A:  25. - 29.10. 2023
B:    6. - 10.12.  2023
C:   10. -  14.1.  2024
D:   14. - 18.2.  2024

1200€

A

Nácvik palpácie, fyziologickej a patologickej bariéry, fasciových a svalových techník.

B

Mobilizácie drobných kĺbov až po koreňové kĺby končatín

C

Mobilizácia chrbtice a spojení na panve

D

Opakovanie a syntéza naučených techník, klinické využitie pri bolestivých stavoch.

  • Počas celého programu sa techniky opakujú až do ich zvládnutia

  • Priebežné testovanie praktických a teoretických znalostí

  • ​​​​Program je ukončený záverečnou komisionálnou skúškou

  • Po úspešnom zložení záverečnej skúšky získa absolvent certifikát a odbornú spôsobilosť v certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky, s priradením 4 x 20 kreditov

  • Ku skúške môžu pristúpiť účasntníci, ktorí absolvovali minimálne 154 hodín výuky, teda 19 dní

  • Jednotlivé časti sa dajú opakovať s 50% zľavou na účastníckom poplatku

Sken vyplnenej a podpísanej žiadosti posielajte spolu s kópiou diplomu na :
info@rehabilitaciatn.sk

Fotogaléria

bottom of page